Охорона праці на виробництві

методичка

Рекомендований тематичний план

№ з/п

Найменування розділів

Всього

Кількість годин

Аудиторні

Практичні

Самостійні

1

2

3

4

5

6

Вступ

1

Правові та організаційні питання охорони праці

10

4

2

4

1.1

Законодавча та нормативна база України про охорону праці

2

2

1.2

Управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві. Нагляд і контроль за охороною праці

2

2

1.3

Навчання з питань охорони праці

2

2

1.4

Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві

4

2

2

2

Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії

12

4

6

2

2.1

Основи гігієни, фізіології і психології праці

1

1

2.2

Повітря робочої зони. Заходи оздоровлення повітряного середовища

3

1

2

2.3

Виробниче освітлення.

3

1

2

2.4

Шум і вібрація. Випромінювання

3

1

2

2.5

Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень

2

2

3

Охорона праці

22

10

2

10

3.1

Засоби охорони праці

2

2

3.2

Заходи охорони праці на залізничних коліях

2

2

3.3

Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів

2

2

3.4

Охорона праці при експлуатації систем під тиском

2

2

3.5

Охорона праці при підйомно-транспортних та вантажно-розвантажувальних роботах

2

2

3.6.

Електробезпека

4

2

2

3.7

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

2

3.8

Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку

2

2

3.9

Вимоги безпеки під час виконання робіт по спеціальності

4

4

2

4

Пожежна безпека

10

4

2

4

4.1

Основні поняття та значення пожежної безпеки

2

2

4.2

Пожежо-вибухонебезпечність обєкту

2

2

4.3

Пожежна профілактика на виробництві

4

2

2

4.4

Загальні вимоги пожежної безпеки на залізничному транспорті

2

2

Всього

54

22

12

20

Делись добром ;)