Автоматизоване робоче місце інженера з охорони праці ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

отчет по практике

ВСТУП

Переддипломна практика студентів є невідємною складовою частиною навчального процесу, передбаченою Державним освітнім стандартом підготовки фахівців за фахом 5.05020205 “Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем”. Вона є частиною основної освітньої програми і завершальним етапом підготовки фахівців для роботи в державних організаціях і обєднаннях з іншою формою власності.

Переддипломна практика проводиться з метою оволодіння і отримання випускниками первинного професійного досвіду, перевірки готовності майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності, збору матеріалів для виконання дипломного проекту.

Переддипломна практика є завершуючим етапом формування кваліфікаційного фахівця, здатного самостійно вирішувати конкретні завдання в діяльності різних організацій.

Основні завдання переддипломної практики:

- зібрати та узагальнити необхідний матеріал, розробити теоретичну частину дипломного проекту;

- детально вивчити процеси збору, обробки та передачі інформації на підприємстві;

- здобути навички у вирішенні задач проектування інформаційних і компютерних систем, вибору апаратного та програмного забезпечення, контрольно-вимірювальної;

- здобути навички у вирішенні задач аналізу компютерних та електронних систем, їх технічного та програмного забезпечення;

- вивчити програмно-технологічну документацію, порядок її розробки, оформлення і використання на підприємстві;

- вивчити організацію підприємства, питання техніки безпеки, охорони праці.

Делись добром ;)